Alarmeert

LynX® Home categoriseert allerhande soorten alarmen en meldingen aan de hand van onze kleurencode. De kleuren hebben elk een specifieke en logische betekenis. Onderstaand kleurenschema geeft meer informatie over de verschillende alarmen en bijhorend kleurenpatroon.

Alarmen

rood

Alles wat nood betreft. Denk maar aan een dringende oproep, een noodgeval of evacuatie.

oranje

De oproep werd ontvangen, is in behandeling en de zorgkundige is onderweg.

groen

De oproep werd correct afgehandeld, alles is onder controle.

geel

Een niet-dringende oproep of een automatische check-up wanneer de patiënt niet zijn gewoonlijke dagpatroon lijkt te volgen.

Meldingen

blauw

Een betrouwbare melding, zoals een inkomende telefoon- of parlofoonoproep, een melding op de zorgtelefoon, een deur die nog open staat …

paars

Wanneer een blauwe melding beantwoord wordt, kleurt de node paars.

wit

Deze neutrale kleur is voorbehouden voor praktisch gebruik zoals nacht- of sfeerverlichting.