Resident

 

Deze kan altijd en overal een noodsignaal uitsturen aan de hand van onze zorgdomotica. Preventieve, proactieve en actieve protocollen zijn onderdeel van ons LynX® systeem. Hierdoor kan de resident genieten van een verhoogde levenskwaliteit en een verbeterde veiligheid.

Veilig

We rusten je woning uit met sensoren die jouw gedragspatronen monitoren. Bij afwijking van het normale gedragspatroon stuurt de applicatie meteen een alarm uit. Deze alarmmeldingen komen in functie van dringendheid, belangrijkheid en beschikbaarheid aan bij jouw familie of professionele zorgverleners. Zo word jij altijd zo snel mogelijk geholpen.

Persoonlijk

De LynX® Home configuratie is afgesteld op jouw noden aan de hand van verschillende pakketten. Jij kiest waar de sensoren in huis worden geplaatst en van welke toestellen jij gebruik wil maken. Jij bepaalt zelf met welke contactpersonen je in verbinding staat.

Betaalbaar (pay-as-you-use)

Je kiest ervoor om thuis te blijven wonen waardoor je een hele som geld bespaart. Geen dure instelling maar een lage woonlast en een woning aangepast aan je noden en wensen.

Bereikbaar

Jouw zorgverlener is 24/24u stand-by. Wanneer jij hulp nodig hebt, druk je simpelweg op een slimme knop en jouw persoonlijke zorgverlener wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de alarmsituatie. Je blijft via de zorgtelefoon, de applicatie, camerabeelden of spraakverbinding altijd in contact met je naasten.

Discreet

Er is geen sprake van inbreuk op je privacy. Je behoudt jouw levenskwaliteit en autonomie. Alle gewenste toestellen kunnen op zeer discrete wijze in jouw omgeving gebruikt worden. De look en feel van onze zorgdomotica maakt een feilloze integratie van de producten binnen jouw woning mogelijk.

Langer thuis

LynX® Home zorgt ervoor dat je langer thuis kan blijven wonen. Daardoor hoef je geen afscheid te nemen van jouw vertrouwde omgeving, buren en vrienden. Je blijft de baas in eigen huis en bepaalt alle aanpassingen helemaal zelf.